Voorwaarden

Deze bemiddeling is opgezet met als doel een ‘gouden mandje’ te vinden voor bullmastiffs die niet kunnen blijven op de plaats waar ze zijn. Dit houdt in dat wij rekening houden met het gedrag en de omstandigheden, niet iedere bullmastiff zal op elke aangeboden ‘vrije’ plek op zijn of haar plaats zijn. Om iedere hond zo goed mogelijk te plaatsen vragen wij om de daarvoor bestemde formulieren zo volledig mogelijk en naar waarheid in te vullen. Daarnaast hanteren wij ook een aantal voorwaarden, door het invullen en insturen van de door ons opgestelde formulieren geeft u aan akkoord te gaan met onze voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden (Voorwaarden Herplaatsing) of hieronder nazien.

Voorwaarden voor herplaatsing van uw bullmastiff:

Oud-eigenaar = de persoon of personen die eigenaar van de hond zijn die ter herplaatsing word of is aangeboden.
– Adoptant = de persoon of personen die interesse hebben in een her-te-plaatsen hond.

Alle partijen verplichten zich correcte en zo volledig mogelijke informatie te verstrekken. Indien er onjuistheden of grote gebreken in blijken voor te komen heeft Bullmastiff  Herplaatsing het recht zich terug te trekken uit een bemiddeling.

 • Als ‘oud’ eigenaar bent u bereid afstand te doen van de hond en u begrijpt dat herplaatsing geen tijdelijke aard heeft maar het doel voor het resterende leven van de hond een ander, goed thuis te vinden. Uzelf bedenken omdat u de hond mist en daarom de hond terug willen, behoort dus niet tot de mogelijkheid.
 • Als ‘oud’ eigenaar begrijpt u dat nieuwe eigenaren niet verplicht zijn met u in contact te blijven (al kunnen hierover natuurlijk wel onderling afspraken worden gemaakt indien beide partijen zich hierin kunnen vinden).
 • Als ‘oud’ eigenaar verplicht u uzelf uw contactgegevens up-to-date te houden en Bullmastiff Herplaatsing in kennis te stellen indien de hond (via een andere weg dan deze herplaatsing) een thuis heeft gevonden of niet meer voor herplaatsing beschikbaar is.
 • Een adoptant dient er zeker van te zijn een hond een goed thuis te kunnen bieden en zeker te zijn inzet te willen tonen voor het laten aanpassen van de hond. Uiteraard veranderd de situatie van de hond en zal deze dus de tijd moeten krijgen een band op te bouwen met adoptant en te wennen aan diens regels, ritme en gebruiken.
 • Indien de adoptant reeds een ander huisdier in bezit heeft dient deze zich goed bewust te zijn of haar eigen verantwoording met betrekking tot het karakter van dit al aanwezig zijnde huisdier. De adoptant dient daarom vooraf goed en kritisch naar het karakter van het al in bezit zijnde huisdier te kijken en er daadwerkelijk geheel van overtuigd te zijn dat het al deze een nieuwe huisgenoot zal accepteren. Adoptant verklaard dan ook een her-te-plaatsen hond derhalve nooit als ‘proefkonijn’ te beschouwen. Mocht een adoptant ervan overtuigd zijn dat het reeds aanwezige huisdier een nieuwe huisgenoot zal accepteren en er gaat een kennismaking plaats vinden dan adviseren wij altijd dit op neutraal terrein te laten plaatsvinden in verband met een hogere kans op acceptatie.
 • Een adoptant verplicht zich met Bullmastiff Herplaatsing contact op te nemen als de herplaatste hond door omstandigheden wederom herplaatst moet worden. In dit geval zal de Bullmastiff Herplaatsing, samen met de adoptant, die vanaf dat moment te boek staat als ‘oud’ eigenaar, zoeken naar een geschikt adoptiegezin.
 • Een adoptant verklaard de hond niet in te zetten voor fokkerij in onredelijke mate,
  hondengevechten of andere niet diervriendelijke activiteiten.
 • Bullmastiff Herplaatsing bemiddeld voor bullmastiffs met en zonder stamboom, het wel of niet hebben van een stamboom word altijd vermeld bij een advertentie. Een bullmastiff zonder stamboom dient er wel rastypisch uit te zien. Indien de bullmastiff wel een stamboom heeft dienen er afspraken gemaakt te worden over de overdracht van de stamboom en het eigendomsbewijs (of de documenten worden overgedragen na de proefperiode of dat deze al direct worden overhandigd). Bullmastiff Herplaatsing adviseert ook te denken aan het                 herregistreren van een chip (in Nederland verplicht binnen 14 dagen na overdracht).
 • Bullmastiff Herplaatsing is geen bemiddelingsplaats voor (jonge) pups die geen thuis kunnen vinden via een fokker. Uiteraard is het wel toegestaan dat een fokker een oudere hond aanbied voor herplaatsing.
 • Bullmastiff Herplaatsing bemiddeld geen honden waarvoor een onredelijk bedrag gevraagd word en derhalve gezien kan worden als een aankoopbedrag. Een klein en redelijk bedrag als vergoeding wordt toegestaan. Bullmastiff Herplaatsing heeft verder geen bemoeienissen met betrekking tot het doen en voldoen van betalingen en hierover zullen ‘oud’ eigenaar en adoptant zelf onderling afspraken moeten maken.
 • Bullmastiff Herplaatsing vangt geen honden op maar heeft alleen een bemiddelende functie. Bullmastiff herplaatsing adviseert daarom te allen tijde een proefperiode af te spreken. Indien binnen deze periode blijkt dat het nieuwe thuis geen houdbare situatie blijkt kan het zijn dat de hond bij u terug komt, al dient adoptant alle mogelijkheden te benutten om dit te voorkomen. De hond gaat dus niet op proef weg maar indien het bijvoorbeeld ondanks een eerdere kennismaking echt niet klikt met een ander huisdier (hond of kat) kan de situatie, in het belang van de hond, worden teruggedraaid binnen deze periode.
 • Bullmastiff Herplaatsing behoud zich het recht om honden welke worden aangeboden voor herplaatsing of adoptanten waar een hond in onze ogen geen goed thuis zal krijgen te weigeren en zal dit dan kenbaar maken aan de aanmelder.
 • Bullmastiff Herplaatsing doet haar uiterste best een goed en gepast adres te vinden voor uw hond maar is niet aansprakelijk voor eventuele onvoorziene omstandigheden, schade, medische kosten of onjuist gegeven informatie.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u natuurlijk altijd contact opnemen via een e-mail naar: bullmastiffherplaatsing@hotmail.com of een privé-bericht via onze facebook-pagina.